THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH

🔥 CÔNG BỐ 
 BAN GIÁM KHẢO CHÍNH THỨC CỦA MR.WORLD VIETNAM 2024 
🔥 KHỞI ĐỘNG 
VÒNG SƠ TUYỂN ONLINE TỪ 12.4.2024
🔥 CÔNG BỐ 
BAN GIÁM KHẢO KHÁCH MỜI CHƯƠNG TRÌNH

WELSON ĐỒNG HÀNH CÙNG CÁC THÍ SINH MR.WORLD VIETNAM 2024